استخدام نیروی پذیرش

جهت ضبط صدا در انتهای فرم باید به مرورگر دسترسی میکروفون بدهید. به این منظور اگر زبان موبایل شما فارسی است :
برنامه ها > کروم (یا هر مرورگر دیگری که باید اسمش را سرچ کنید) > دسترسی ها > میکروفون ( که باید فعالش کنید.)
اگر زبان انگلیسی بود
setting > apps > chrome > premissions > microphone