تست سنجش طرحواره های یانگ | 90

تست سنجش طرحواره یانگ، ویژه کلینیک آیه

WWW.MOSHAVEREAYE.IR

نکات مهم :

در صورت تاخیر در لود شدن فرم، چند ثانیه صبر کنید.

پس از اتمام آزمون حتما دکمه ثبت آزمون را بزنید.

توجه داشته باشید که تمامی تست‌های سایت آیه به کمک مشاوران مجموعه در طی جلسه مشاوره قابل تحلیل و بررسی هستند و خروجی و تفسیر آنلاین ندارند.

در صورت درج اطلاعات شناسایی اشتباه آیه مسئولیت پیگیری را بر عهده ندارد.

 

طرحواره های ناسازگار اولیه، باورهایی هستند که افراد درباره خود، دیگران و محیط دارند و به طور معمول از ارضاء نشدن نیازهای اولیه به خصوص نیازهای هیجانی در دوران کودکی سرچشمه می گیرند.