با سلام لطفا به همه ی سوالات با دقت پاسخ دهید. اگر شما با جمله اي موافق هستيد يا معتقديد که منطبق با وضعيت شماست واژه (بلي) را در پاسخنامه علامت بزنيد و و در غیر اینصورت جواب را روی واژه (خیر) باقی بزارید. | زمان مورد نیاز : 30 الی 45 دقیقه | تعداد سوالات: 175