تست بالینی میلون 2 | MCMI-II

آزمون میلون 2، ویژه کلینیک آیه

WWW.MOSHAVEREAYE.IR

نکات مهم :

در صورت تاخیر در لود شدن فرم، چند ثانیه صبر کنید.

پس از اتمام آزمون حتما دکمه ثبت آزمون را بزنید.

در صورت درج اطلاعات شناسایی اشتباه آیه مسئولیت پیگیری را بر عهده ندارد.

کارگاه آمادگی پیش از ازدواج

شروع ثبت‌نام کارگاه کوچینگ اجرایی ازدواج!