مرکز مشاوره و روانشناسی اسلامی آیه
"صفحه ویژه معرفی اساتید آیه"
نوبت دهی | دکتر عباس علی هراتیان
دکتر عباس علی هراتیان 
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
 • مشاور خانواده
 • روان سنج ویژه پیش از ازدواج
 • روان سنج ویژه خانواده
دکتر حجت الله صفری
دکتر حجت اله صفری 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر شناختی رفتاری CBT
 • درمانگر اختلالات خلقی و اضطرابی
 • مشاور خانواده
 • زوج درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
حیدری
دکتر سید حسین حیدری 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر ویژه خانواده
 • مشاور چالش های خانواده
 • زوج درمانگر
 • درمانگر فردی زوجین
طبایی نژاد
دکتر سید جمال طبایی نژاد 
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
 • مشاور خانواده
 • روان سنج ویژه پیش از ازدواج
 • روان سنج ویژه خانواده
نوبت دهی | دکتر علی بیات
دکتر علی بیات 
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
 • مشاور خانواده
 • روان سنج ویژه پیش از ازدواج
 • روان سنج ویژه خانواده
نوید خاکبازان
دکتر نوید خاکبازان 
 • دکتری روانشناسی
 • متخصص زوج درمانی
 • درمانگر اختلالات فردی
 • درمانگر شناختی رفتاری
 • مدرس کارگاه های آیه

 

دکتر سیده نرگس موسوی
دکتر سیده نرگس موسوی 
 • دکتری مشاوره
 • زوج درمانگر با رویکرد واقعیت درمانی
 • مدرس مهارت های زندگی در دانشگاه
 • متخصص مزاج شناسی و ارتباطات
مهدی پورقلی
استاد مهدی پورقلی 
 • ارشد روانشناسی
 • طرحواره درمانگر ST
 • درمانگر اختلالات جنسی زوجین
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
 • متخصص تحلیل رفتار TA
dr tabaian
استاد یاسمن طبائیان 
 • ارشد مشاوره خانواده
 • مشاوره فردی 
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • زوج‌درمانگر با رویکرد هیجان‌مدار
 • مشاور خانواده ACT، CBT.
 • خانواده درمانی سیستمی
مریم ابراهیمی
استاد مریم ابراهیمی 
 • ارشد روانشناسی
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
 • روان سنج ویژه پیش از ازدواج
 • مشاور آمادگی های پیش از ازدوج
 • خانواده درمانگر
ساطوریان
دکتر سید عباس ساطوریان 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • بازی درمانگر
 • درمانگر شناختی
 • درمانگر تعارضات والدین – فرزندان
محمد مهدوی نیا | روانشناس و مشاور کودک و نوجوان
دکتر محمد مهدوی نیا
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور کودک و نوجوان
 • عضو انجمن علمی روانشناسی اسلامی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • مدرس کارگاه های شناخت نوجوان
دکتر رحیم زاده | روانشناس و متخصص کودک و نوجوان
دکتر رحیم زاده
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تعارضات والدین – فرزندان
 • درمانگر تخصصی کودک و نوجوان
 • درمانگر شناختی
 • بازی درمانگر
دکتر زهرا قیصری
دکتر زهرا قیصری 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر ویژه نوجوان
 • درمانگر اختلالات فردی
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
 • مشاور تعارضات والدین-فرزندان
برقعی
دکتر شیما سادات برقعی 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر ویژه کودک
 • درمانگر ویژه نوجوان
 • درمانگر تخصصی وسواس
 • درمانگر تخصصی اضطراب کودکان
درمانگر تخصصی کودک | مرکز مشاوره و روانشناسی آیه
استاد الهه عسکری
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک و نوجوان
 • درمانگر اختلالات خلقی
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
 • مشاور تعارضات فرزند- والدین
 • بازی درمانگر
 •  
علی گلی
دکتر جعفر علی گلی 
 • دکتری روانشناسی
 • روانکاو
 • درمانگر تخصصی پویشی
 • درمانگر تخصصی تحلیلی
 • متخصص اختلالات فردی
صالحی
دکتر محمد صالحی  
 • دکتری روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
زهیری
دکتر علی زهیری 
 • دکتری روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
جواد ترکاشوند
دکتر جواد ترکاشوند 
 • دکتری روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
رئیس کرمی
دکتر سید محمد مهدی رئیس کرمی 
 • دکتری تخصصی مشاوره 
 • رتبه 1 کنکور ارشد مشاوره
 • رتبه 5 کنکور دکتری مشاوره

 

فاضلی
دکتر علی فاضلی
 • دکتری روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
رضا مهکام
دکتر رضا مهکام 
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور و متخصص تربیت جنسی
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر کودک و نوجوان
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
صادق آقاجانی
دکتر صادق آقاجانی
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • درمانگر تخصصی نوجوان
 • مشاور تعارضات والدین – فرزندان
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
محمد زارعی
دکتر محمد زارعی 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • درمانگر تخصصی نوجوان
 • مشاور تعارضات والدین – فرزندان
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
مجید همتی
دکتر مجید همتی
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • درمانگر تخصصی نوجوان
 • مشاور تعارضات والدین – فرزندان
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
حسنی اکبری
دکتر حسنی اکبری 
 • دکتری روانشناسی
 • واقعیت درمانگر RT
 • درمانگر اختلالات سایکوسوماتیک
 • درمانگر با رویکرد تخصصی ACT
 • مشاور روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان
دکتر زهرا نوروزی
دکتر زهرا نوروزی 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر اختلالات وسواسی – جبری
 • درمانگر با رویکرد تخصصی ACT
 • درمانگر اختلالات خلقی
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
حسینی
سید مجتبی حسینی
 • ارشد روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
فاطمه امینی
فاطمه امینی 
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر شناختی رفتاری CBT
 • درمانگر اختلالات یادگیری
 • درمانگر اختلالات خلقی
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
عاطفه زنگی آبادی
عاطفه زنگی آبادی 
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر فردی
 • درمانگر با رویکرد ذهنی سازی
 • درمانگر تعارضات والد – فرزند
 • درمانگر ویژه اختلالات اضطرابی
عارفه زنگی آبادی
عارفه زنگی آبادی 
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر فردی
 • درمانگر با رویکرد ذهنی سازی
 • درمانگر تعارضات والد – فرزند
 • درمانگر ویژه اختلالات اضطرابی
سید احمد طباطبایی | کوچ فردی و کسب و کار
دکتر سید احمد طباطبایی 
 • موسس و مدیر مرکز مشاوره اسلامی آیه
 • استاد دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی
 • کوچ فردی و کسب و کار
 • دانشجوی دکتری مدیریت رسانه
 • ارشد تهیه کنندگی از دانشگاه صدا و سیما و مشاور فیلمنامه
 • مربی گویندگی و فن بیان
somaye poonaki
سمیه پونکی 
 • مشاور توسعه فردی و شغلی
 • کوچ بین‌المللی ICT
 • مدرس رفتارشناسی دیسک
 • طرحواره درمانگر
 • کارشناس علوم قرآنی
خانم حجتی مقدم
طاهره حجتی مقدم
 • وکیل پایه یک دادگستری 
 • مشاور حقوقی خانواده و کیفری
 • شماره پرونده وکالت 14131
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز