مرکز مشاوره و روانشناسی اسلامی آیه
"صفحه ویژه معرفی اساتید آیه"
نوبت دهی | دکتر عباس علی هراتیان
دکتر عباس علی هراتیان
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
 • مشاور خانواده
 • روان‌سنج ویژه پیش از ازدواج
 • روان‌سنج ویژه خانواده
دکتر حجت الله صفری
دکتر حجت‌اله صفری
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر شناختی رفتاری CBT
 • درمانگر اختلالات خلقی و اضطرابی
 • مشاور خانواده
 • زوج‌درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری
 • مدرس کارگاه‌های تخصصی آیه
نوید خاکبازان
دکتر نوید خاکبازان
 • دکتری روانشناسی
 • متخصص زوج‌درمانی
 • درمانگر اختلالات فردی
 • درمانگر شناختی رفتاری
 • مدرس کارگاه‌های آیه
دکتر نرگس موسوی
دکتر سیده نرگس موسوی
 • دکتری مشاوره
 • زوج‌درمانگر با رویکرد واقعیت‌درمانی
 • مشاوره فردی 
 • درمانگر با رویکرد CBT
 • مدرس مهارت‌های زندگی در دانشگاه
دکتر مژگان زمانی فر
دکتر مژگان زمانی‌فر
 • دکتری روانشناسی
 • مشاوره تخصصی پیش از ازدواج
 • طرحواره درمانگر ST
 • زوج‌درمانگر هیجان مدار
 • درمانگر اختلالات خلقی اضطرابی
 • زوج درمانگر با رویکرد شناختی – رفتاری
طبایی نژاد
استاد سید جمال طبایی‌نژاد
 • ارشد مشاوره
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
 • مشاور خانواده
 • روان سنج ویژه پیش از ازدواج
 • روان سنج ویژه خانواده
مهدی پورقلی
استاد مهدی پورقلی
 • ارشد روانشناسی
 • طرحواره درمانگر ST
 • درمانگر اختلالات جنسی زوجین
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
 • متخصص تحلیل رفتار TA
مریم ابراهیمی
استاد مریم ابراهیمی
 • ارشد روانشناسی
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
 • روان‌سنج ویژه پیش از ازدواج
 • مشاور آمادگی‌های پیش از ازدواج
dr tabaian
استاد یاسمن طبائیان
 • ارشد مشاوره خانواده
 • مشاوره فردی 
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • زوج‌درمانگر با رویکرد هیجان‌مدار
 • مشاور خانواده ACT، CBT.
 • خانواده درمانی سیستمی
نوبت دهی فاطمه حسین نژادیان
دکتر فاطمه حسین نژادیان
 •  دکتری روانشناسی
 • روان‌درمانگر و روانشناس بالینی
 • درمانگر اختلالات فردی
 • درمانگر زوج و خانواده با رویکرد ISTDP و درمان سیستمی
ساطوریان
دکتر سید عباس ساطوریان
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • بازی‌درمانگر
 • درمانگر شناختی
 • درمانگر تعارضات والدین – فرزندان
محمد مهدوی نیا | روانشناس و مشاور کودک و نوجوان
دکتر محمد مهدوی‌نیا
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور کودک و نوجوان
 • عضو انجمن علمی روانشناسی اسلامی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • مدرس کارگاه‌های شناخت نوجوان
دکتر رحیم زاده | روانشناس و متخصص کودک و نوجوان
دکتر مریم رحیم‌زاده
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تعارضات والدین – فرزندان
 • درمانگر تخصصی کودک و نوجوان
 • درمانگر شناختی
 • بازی درمانگر
دکتر زهرا قیصری
دکتر زهرا قیصری
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر ویژه جوان و نوجوان
 • درمانگر اختلالات فردی
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
 • مشاور تعارضات والدین-فرزندان
برقعی
دکتر شیما سادات برقعی
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر ویژه کودک
 • درمانگر ویژه نوجوان
 • درمانگر تخصصی وسواس
 • درمانگر تخصصی اضطراب کودکان
کاور اساتید
دکتر مهدیه رضوانی
 • دکتری روانشناسی تربیتی
 • مشاور و درمانگر تخصصی کودک و نوجوان
 • درمانگر شناختی رفتاری
 • درمانگر اختلالات خلقی و اضطرابی
 • درمانگر تعارضات والدین _ فرزندان
 • دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی
 •  
درمانگر تخصصی کودک | مرکز مشاوره و روانشناسی آیه
استاد الهه عسکری
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک و نوجوان
 • درمانگر اختلالات خلقی
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
 • مشاور تعارضات فرزند- والدین
 • بازی درمانگر
علی گلی
دکتر جعفر علی گلی
 • دکتری روانشناسی
 • روانکاو
 • درمانگر تخصصی پویشی
 • درمانگر تخصصی تحلیلی
 • متخصص اختلالات فردی
مجید همتی
دکتر مجید همتی
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • درمانگر تخصصی نوجوان
 • مشاور تعارضات والدین – فرزندان
 • مدرس کارگاه‌های تخصصی آیه
زهیری
دکتر علی زهیری
 • دکتری روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه‌های تخصصی آیه
جواد ترکاشوند
دکتر جواد ترکاشوند
 • دکتری روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه‌های تخصصی آیه
رئیس کرمی
دکتر سید محمد مهدی رئیس کرمی
 • دکتری تخصصی مشاوره 
 • رتبه 1 کنکور ارشد مشاوره
 • رتبه 5 کنکور دکتری مشاوره
فاضلی
دکتر علی فاضلی
 • دکتری روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه‌های تخصصی آیه
رضا مهکام
دکتر رضا مهکام
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور و متخصص تربیت جنسی
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر کودک و نوجوان
 • مدرس کارگاه‌های تخصصی آیه
صادق آقاجانی
دکتر صادق آقاجانی
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • درمانگر تخصصی نوجوان
 • مشاور تعارضات والدین – فرزندان
 • مدرس کارگاه‌های تخصصی آیه
محمد زارعی
دکتر محمد زارعی
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تخصصی کودک
 • درمانگر تخصصی نوجوان
 • مشاور تعارضات والدین – فرزندان
 • مدرس کارگاه‌های تخصصی آیه
دکتر زهرا نوروزی
دکتر زهرا نوروزی
 • دکتری روانشناسی
 • مشاوره فردی
 • درمانگر با رویکرد تخصصی ACT
 • درمانگر اختلالات خلقی
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
حسنی اکبری
دکتر حسنی اکبری
 • دکتری روانشناسی
 • واقعیت درمانگر RT
 • درمانگر اختلالات سایکوسوماتیک
 • درمانگر با رویکرد تخصصی ACT
 • مشاور روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان
دکتر فاطمه اخوان عبیری
دکتر فاطمه اخوان عبیری
 • دکتری روانشناسی بالینی
 • درمانگر فردی و گروهی بزرگسالان با رویکرد التقاطی (رفتاردرمانی شناختی، روان‌پویشی، وجودی)
 • تخصص در مشکلات خلقی، اضطرابی، افسردگی، وسواس، مسائل مربوط به سوگ و تروما
 • مدرس دانشگاه
حسینی
استاد سید مجتبی حسینی
 • ارشد روانشناسی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر خانواده
 • درمانگر اختلالات فردی
 • مدرس کارگاه‌های تخصصی آیه
فاطمه امینی
استاد فاطمه امینی
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر شناختی رفتاری CBT
 • درمانگر اختلالات یادگیری
 • درمانگر اختلالات خلقی
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
عاطفه زنگی آبادی
استاد عاطفه زنگی‌آبادی
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر فردی
 • درمانگر با رویکرد ذهنی‌سازی
 • درمانگر تعارضات والد – فرزند
 • درمانگر ویژه اختلالات اضطرابی
عارفه زنگی آبادی
استاد عارفه زنگی آبادی
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر فردی
 • درمانگر با رویکرد ذهنی‌سازی
 • درمانگر تعارضات والد – فرزند
 • درمانگر ویژه اختلالات اضطرابی
سید احمد طباطبایی | کوچ فردی و کسب و کار
دکتر سید احمد طباطبایی
 • موسس و مدیر مرکز مشاوره اسلامی آیه
 • استاد دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی
 • کوچ فردی و کسب و کار
 • دانشجوی دکتری مدیریت رسانه
 • ارشد تهیه‌کنندگی از دانشگاه صدا و سیما و مشاور فیلمنامه
 • مربی گویندگی و فن بیان
somaye poonaki
استاد سمیه پونکی
 • مشاور توسعه فردی و شغلی
 • کوچ بین‌المللی ICT
 • مدرس رفتارشناسی دیسک
 • طرحواره درمانگر
 • کارشناس علوم قرآنی
خانم حجتی مقدم
طاهره حجتی مقدم
 • وکیل پایه یک دادگستری 
 • مشاور حقوقی خانواده و کیفری
 • شماره پرونده وکالت 14131
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز