تست شخصیت MBTI

آزمون شخصیت شناسی MBTI، ویژه کلینیک آیه

WWW.MOSHAVEREAYE.IR

نکات مهم :

در صورت تاخیر در لود شدن فرم، چند ثانیه صبر کنید.

پس از اتمام آزمون حتما دکمه ثبت آزمون را بزنید.

در صورت درج اطلاعات شناسایی اشتباه آیه مسئولیت پیگیری را بر عهده ندارد.

 
  • هر کدام از ما الگوهای خاصی برای تعامل و ارتباط با دیگران داریم که با شناخت آن‌ها، به خودآگاهی و بهبود کیفیت در روابط‌مان خواهیم رسید.
    این تست برای تشخیص شخصیت افراد، اولویت‌ها و نقاط قوت و ضعف‌شان توسط مایرز و بریگز طراحی شده است.

کارگاه آمادگی پیش از ازدواج

شروع ثبت‌نام کارگاه کوچینگ اجرایی ازدواج!