تست رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند

تست هالند، ویژه کلینیک آیه

WWW.MOSHAVEREAYE.IR

نکات مهم :

در صورت تاخیر در لود شدن فرم، چند ثانیه صبر کنید.

پس از اتمام آزمون حتما دکمه ثبت آزمون را بزنید.

در صورت درج اطلاعات شناسایی اشتباه آیه مسئولیت پیگیری را بر عهده ندارد.

  • یک تست کاربردی برای انتخاب شغل و رشته تحصیلی افراد مرتبط با تیپ شخصیتی آن‌هاست که توسط جان هالند طراحی شده است‌. به باور هالند بهترین عملکرد افراد در محیطی است که با علاقه‌ی آن‌ها تناسب داشته باشد و از آن لذت ببرند.