رزرو نوبت مشاوره و روان درمانی

علی عسگری
دکتر علی عسگری 
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور تخصصی ازدواج
 • زوج درمانگر، خانواده درمانگر
 • درمانگر و مشاور اختلالات فردی
 • روان سنج ویژه خانواده و ازدواج
دکتر مژگان زمانی فر
دکتر مژگان زمانی فر 
 • دکتری روانشناسی
 • طرحواره درمانگر ST
 • زوج درمانگر هیجان مدار
 • درمانگر اختلالات خلقی اضطرابی
 • زوج درمانگر با رویکرد شناختی – رفتاری
دکتر زهرا نوروزی
دکتر زهرا نوروزی 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر اختلالات خلقی
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
 • درمانگر با رویکرد تخصصی ACT
 • درمانگر اختلالات وسواسی_جبری
دکتر حجت الله صفری
دکتر حجت اله صفری 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر اختلالات خلقی و اضطرابی
 • زوج درمانگر
 • درمانگر شناختی رفتاری CBT
 • مدرس کارگاه های تخصصی آیه
طبایی نژاد
دکتر سید جمال طبایی نژاد 
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور خانواده
 • روان سنج ویژه خانواده
 • روان سنج ویژه پیش از ازدواج
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
دکتر زهرا قیصری
دکتر زهرا قیصری 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر ویژه کودک
 • درمانگر ویژه نوجوان
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
 • مشاور تعارضات والدین _فرزندان
طباطبایی
سید احمد طباطبایی 
 • موسس و مدیر مرکز مشاوره اسلامی آیه
 • استاد دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی
 • کوچ فردی و کسب و کار
 • دانشجوی دکتری مدیریت رسانه
 • ارشد تهیه کنندگی از دانشگاه صدا و سیما و مشاور فیلمنامه
 • مربی گویندگی و فن بیان
نوبت دهی | دکتر عباس علی هراتیان
دکتر عباس علی هراتیان 
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
 • روان سنج ویژه پیش از ازدواج
 • روان سنج ویژه خانواده
 • مشاور خانواده
زهرا شعبان
استاد زهرا شعبان 
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر تعارضات والدین – فرزندان
 • درمانگر تخصصی کودک
 • درمانگر شناختی
 • بازی درمانگر
نوبت دهی | دکتر علی بیات
دکتر علی بیات 
 • دکتری روانشناسی
 • مشاور تخصصی پیش از ازدواج
 • روان سنج ویژه پیش از ازدواج
 • روان سنج ویژه خانواده
 • مشاور خانواده
ساطوریان
دکتر سید عباس ساطوریان 
 • دکتری روانشناسی
 • درمانگر تعارضات والدین – فرزندان
 • درمانگر تخصصی کودک
 • درمانگر شناختی
 • بازی درمانگر
حسنی اکبری
دکتر حسنی اکبری 
 • دکتری روانشناسی
 • واقعیت درمانگر RT
 • درمانگر با رویکرد تخصصی ACT
 • درمانگر اختلالات سایکوسوماتیک
 • مشاور روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان
عارفه زنگی آبادی
عارفه زنگی آبادی 
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر فردی
 • درمانگر تعارضات والد – فرزند
 • درمانگر با رویکرد ذهنی سازی
 • درمانگر ویژه اختلالات اضطرابی
عاطفه زنگی آبادی
عاطفه زنگی آبادی 
 • ارشد روانشناسی
 • درمانگر فردی
 • درمانگر تعارضات والد – فرزند
 • درمانگر با رویکرد ذهنی سازی
 • درمانگر ویژه اختلالات اضطرابی
رئیس کرمی

دکتر سید محمد مهدی رئیس کرمی

 • دکتری تخصصی مشاوره
 • رتبه ۱ کنکور ارشد مشاوره
 • رتبه ۵ کنکور دکتری مشاوره
مهدی پورقلی
استاد مهدی پورقلی 
 • ارشد روانشناسی
 • طرحواره درمانگر ST
 • متخصص تحلیل رفتار TA
 • درمانگر اختلالات اضطرابی
 • درمانگر اختلالات جنسی زوجین